apokalupsis
apokalupsis, 2005
oeuvre sur papier
122 x 90 cm