apokalupsis
apokalupsis, 2005
oeuvre sur papier
92 x 76 cm